Leden oneens met besluit SBA

Gepubliceerd op 4 april 2017 om 14:40

bijdrage fietsenstalling gaat niet door

Wegens verregaande reacties heeft het bestuur van SBA de kracht van de leden op waarde ingeschat. De beoogde eigen bijdrage voor het stallen van fietsen in het rookruimte, wordt per onmiddelijke ingang ingetroken. Daaarmee kunnen de eigenaren hun "stalen ros" weer met een gerust hart in de rookruimte neerzetten.

In de laatste week van maart verscheen het verschrikkelijke bericht dat er vanaf de volgende maand een bijdrage van 25 euro moest worden voldaan om de fiets binnen te mogen stallen. afgelopen zaterdag kon tegen betaling een daartoe strekkende sticker worden opgehaald. Enkele biljartgasten gaven zaterdagochtend gehoor aan deze oproep en kwamen met het benodigde geld op de proppen. Op de daarop uitgedeelde sticker stond de datum van deze dag vermeld. Het aangedragen geld mochten ze weer in hun pocket stoppen.

Het bericht van SBA kwam voor menigeen hard aan: de aankondigende posters werden van de wand gescheurd en hieronder een bloemlezing van de ingezonden reacties: 

"Ik heb de situatie nog eens onder de loep genomen. Verenigingen dragen huur af aan de stichting. Na jaren verlaging van de huur moet de stichting haast wel geld genoeg in kas hebben om een fietsenstalling te zetten. Door de huur iets te verhogen kan daar het onderhoud ervan betaald worden"

 "Ik vind dat er betaald moet worden voor het stallen van je fiets in het biljartcentrum een belachelijk idee. Wie heeft er geklaagd? Wie heeft er last van de fietsen?"

"Wat willen ze met deze maatregel bereiken? Dat er helemaal geen fietsen meer geplaatst kunnen worden. Komt iedereen met de auto. Gaat de buurt hierover weer klagen. Slecht idee van de stichting. Wat wordt gedaan met de opbrengsten. Er zit genoeg vermogen  bij de stichting. Is dit echt noodzakelijk? Kan nog wel even doorgaan maat laat het hier even bij.".

"Ik reageer niet vaak op een actie maar ik vind dat ik hierop dien te reageren. Het is een belachelijk idee om voor de fietsen stallingsgeld te vragen. Het idee gaat dwars tegen het overheidsbeleid in. De overheid stimuleert om de mensen meer in beweging te krijgen, dus kom indien het mogelijk op de fiets naar het biljarten. Hun idee is averechts. Ik heb het idee dat het stichtingbestuur niet veel afweet van de politieke keuzes. Kom je met de auto naar het biljart dan stoot je veel co2 uit, slecht voor een schonere lucht. Verder voldoet de huidige rookruimte  absoluut niet aan de wettelijke vereisten, het dient wettelijk een volledig afgesloten ruimte te zijn. Als ik mijn fiets haal als ik naar huis ga dan ben ik genoodzaakt om in het rokersgedeelte mijn fiets te pakken, terwijl ik niet rook. Deze situatie is wettelijk onwenselijk. Mijn voorstel, waarom worden er geen twee fietsenrekken geplaatst in de betreffende ruimte. De fietsen worden dan netjes gerangschikt en rokers mogen wat mij betreft dan wel blijven in deze ruimte. Verder vind ik dat nu nog geen geld kan worden gevraagd omdat de keuze die is gemaakt niet democratie tot stand is gekomen".

"En hoe hoog wordt de rookbijdrage (“ rookgeld”) voor de rokers die gebruik maken van de huidige fietsenstalling??"

 "Ik wilde langs deze weg toch reageren. Aangezien dat de biljartverenigingen gehuisvest zijn in dit gebouw kan een fietsenstalling ook gefaciliteerd worden voor gebruik van iedereen. Dat houdt als volgt in de kosten/onderhoud voor het bouwen en instand houden van het gebouw/fietsenstalling op te nemen in de ledencontributie. Als iemand een sleutel wil neem hier dan een borgsom van €2,50. Voor dan is het voor iedereen gelijk". 

 

Al met al een heel slecht idee van het bestuur van de SBA, die gelukkig in de kiem werd gesmoord door hun eigen leden. Het bestuur heeft hiermee geen geld opgehaald maar wel voor heel veel waardevol plezier beleefd. Let volgend jaar op deze datum!