Biljartclub Trianta bestaat sinds 10 november 1938 en is qua bestaansjaren de tweede biljartclub van Assen.

Trianta is een gezellige vereniging waar biljarten op de eerste plaats komt maar waar gezelligheid en kameraadschap ook een belangrijke plaats innemen.

De clubavond is op dinsdagavond vanaf 19.00 uur.

Voor meer informatie kun je terecht op/met:

  • de website (zie button hieronder)

  • Email:         popvis@outlook.com   of

  • Telefoon:   0592 - 370862