Over de Stichting Biljartsport Assen

In de zeventiger jaren waren drie Asser biljartverenigingen te weten Asser Biljart Club (ABC), Biljartclub Bellevue en Biljartclub Trianta op zoek naar een modus gezamenlijk de biljartsport te bevorderen.

Eind 1979 werd door deze verenigingen een samenwerkingsverband gevormd met de naam “Stichting Biljartsport Assen” (SBA).

De drie verenigingen maakten elk jarenlang gebruik van de biljartzaal in zalencentrum Bellevue aan de Nassaulaan te Assen.  In 1989 moest het zalencentrum worden verkocht om plaats te maken voor woningbouw. De stichting ging naarstig op zoek naar een geschikte locatie waarin de drie biljartverenigingen konden worden gehuisvest.

Eind 1989 werd met instemming van de verenigingen door de stichting besloten een gymnastiekgebouw van de gemeente Assen aan te kopen. Met zeer beperkte middelen en heel veel inzet van de leden werd het gebouw getransformeerd naar een biljartcentrum. In oktober 1990 kon het centrum officieel worden geopend.

In 2016 is het interieur van het biljartcentrum gerestyled en beschikken wij als stichting over een keurige biljart accommodatie compleet met alle denkbare faciliteiten, waar we als bestuur terecht trots op zijn.  Van het centrum wordt structureel gebruik gemaakt door een zestal biljartverenigingen en clubs te weten: ABC'08, Bellevue'66, Trianta, Laatbloeiers, DMC en OBV. Daarnaast worden er regelmatig diverse toernooien, competities en kampioenschappen voor verschillende spelsoorten georganiseerd.

Voor wat betreft de toekomst blijft SBA naast het voeren van beheer en onderhoud van het centrum, actief voor promotie, verbetering en uitbreiding van de biljartsport.

 

 

 

Stichting Biljartsport Assen is gevestigd:

Biljartcentrum Vredeveld

Bremstraat 16

9404 GD Assen

telefoon 0592 317535

 

Maak jouw eigen website met JouwWeb