Overlegvergadering op 12 maart 2018

Gepubliceerd op 11 januari 2018 om 11:38

Jaarlijkse vergadering tussen SBA en verenigingen

De overlegvergadering van SBA met de vertegenwoordigende verenigingen ABC'08, Trianta en Bellevue'66, zal plaatsvinden op 12 maart 2018, 19:00 uur.

De verenigingen en het bestuur van SBA zullen dan weer bijpraten over de gang van zaken in en om het biljartcentrum aan de Bremstraat.

De agenda ziet er als volgt uit:

AGENDA
1. Opening
2. Notulen overlegvergadering van 27 februari 2017
3. Mededelingen
4. Samenstelling bestuur.
5. Samenstelling/bevindingen kascontrolecommissie 2017
6. Financieel verslag 2017
7. Begroting 2018
8. Vaststelling kascontrolecommissie 2018
9. SBA-toernooi 2018
10. Vaststelling vakantieperiode 2018
11. Rondvraag
12. Sluiting

Maak jouw eigen website met JouwWeb